Štandard

ŠTANDARD FCI č. 167 platný v SR od 17. 5. 1993

Pôvod: USA
Použitie: sliedič a sprievodný pes

Celkový vzhľad:
Je najmenším predstaviteľom sliedičov. Má mocnú kompaktnú stavbu, jemne modelovanú ušlachtilú hlavu a je to dokonale vyvážený pes ideálnej veľkosti. Je vzpriamený na rovných predných končatinách, pričom chrbtová línia mierne klesá po mocné, primerane zauhlené , svalnaté zadné končatiny. Je to pes schopný pozoruhodnej rýchlosti spojenej s veľkou vytrvalosťou. Musí byť bezprostredný a veselý, zdravý, dobre vyvážený a v pohybe má ukazovať veľkú chuť do práce.Pes dobre vyvážený vo všetkých častiach je vítanejší ako pes s výraznými prednostami v protiklade k nedostatkom.

Veľkosť a hmotnosť:
Ideálna výška meraná v kohútiku činí u dospelého psa 38,10 cm /15 palcov/, u dospelej feny 35,56 cm /14 palcov/. Výška sa môže odchylovať o 1,27 cm /1/2 palca/ nahor, alebo nadol. Sučky nad 36,83 cm sa majú diskvalifikovať. Psi pod 36,83 cm a sučky pod 34,29 cm sa majú trestať. Výška sa meria vo zvislej línii, ktorej najvyššie miesto sa začína na kohútiku a končí na zemi pri prirodzenom postoji predných končatín a paralelnom postavení podpätia k línii merania.

Proporcie:
Vzdialenosť od vrcholu hrudnej kosti po sedacie hrbolce je nepatrne väčšia ako výška v kohútiku. Telo musí byť dostatočne dlhé, aby umožňovalo priamy a voľný krok. Pes nemá nikdy vyzerat dlhý a nízky.
Hlava dobrých proporcií, ktorá pasuje k telu musí zahŕňať:
Výraz:
Inteligentný, pozorný, jemný a príťažlivý.
Oči:
Okrúhle a plné, pohľad je nasmerovaný rovno. Sú mierne mandlovitého tvaru, nie sú zapadnuté ani vypúlené. Farba dúhovky je tmavohnedá, čím tmavšia tým lepšia.
Uši:
Handrové, dlhé s tenkou kožou, dobre osrstené, nemajú byť nasadené nad líniou dolnej časti očí.
Lebka:
Zaoblená, ale nie prehnane, bez tendencie k plochosti. Nadočnicové oblúky sú dobre vyvinuté.Výrazný stop. Kosti pod očami sú jemne modelované, líca nemajú vystupovat. Papula je široká a hlboká s rovnými, rovnako dlhými čelustami. Vyváženosť nastáva, keď vzdialenosť od stopu po koniec ňucháča je polovicou vzdialenosti od stopu po výbežok medzitemennej kosti.
Ňucháč:
Dostatočne veľký, primeraný k papuli, s dobre vyvinutými nosnými dierkami, typický pre poľovného psa. Čierne, čierne s pálením a čiernobiele psy majú čierny nos, pri ostatných farbách môže byt ňucháč hnedý, pečeňový alebo čierny, čím tmavší, tým lepšie. Farba nucháča má harmonizovať s farbou viečok.
Pysky:
Horné sú plné a dostatočne hlboké aby prekryli spodnú čelusť.
Zuby:
Silné a zdravé, nemajú byť malé, nožnicový zhryz.

Krk, horná línia a telo:
Krk:
Je dostatočne dlhý aby umožnil ňucháču dosiahnuť na zem, svalnatý, bez ovísajúcej kože. Mohutne vystupuje z pliec, je nepatrne kónický pre spojenie s hlavou.
Horná línia:
Mierne klesá k svalnatému zadku.
Telo:
Hrudník je hlboký, jeho najnižšie miesto nie je vyššie ako lakte, vpredu dostatočne široký aby bolo dosť miesta pre srdce a plúca, ale nie taký široký aby to ovplyvnilo rovnú akciu predných končatín. Rebrá hlboké a dobre klenuté. Chrbát je mocný a rovnomerne klesá po nasadenie chvosta. Kupírovaný chvost je nasadený a nesený na jednej úrovni s hornou líniou chrbta alebo nepatrne vyššie, nikdy nie je vzpriamený ako u teriérov, ani tak nízko aby to naznačovalo bojazlivosť. V pohybe je akcia chvosta veselá.

Predok:
Lopatky sú šikmo uložené a tvoria s ramenom uhol približujúci sa 90*, čo umožňuje psovi ľahké a ďaleké vykračovanie. Plecia majú jasné obrysy, sú šikmé bez toho, aby vystupovali a tak umiestnené, že tvoria s najvyšším miestom kohútika uhol, ktorý umožňuje veľký oblúk rebier. Predné končatiny sú paralelné, rovné, so silnými kosťami a svalnaté, tesne pri tele a umiestnené dobre pod lopatkami. Krátke a mocné záprstia. Vlčie pazúriky na predných končatinách majú byt odstránené. Labky kompaktné, veľké, okrúhle a pevné, s tučnými vankúšikmi, nemajú byť vtočené ani vytočené.

Zadok:
Panva je široká, kríže dobre zaoblené a svalnaté. Pri pohlade spredu sú zadné končatiny paralelné, tak v stoji ako v pohybe, majú silné kosti a svalstvo, stehná jasne ohraničené. Kolenné klby sú mocné, nevybočujú v postoji ani v pohybe. Päty sú mocné, dobre spustené. Vlčie pazúry sa majú odstrániť.
Osrstenie:
Na hlave jemné a krátke, na tele stredne dlhé s dostatkom podsady na ochranu. Uši, hruď, brucho a zadné strany končatín majú zástavy, ale nie prehnané, ktoré by prekrývali pravé línie kokeršpaniela, narušovali jeho pohyb alebo vzhľad a úlohu primerane osrsteného poľovného psa. Vlastnosti srsti sú mimoriadne dôležité. Je hodvábna, hladká alebo mierne zvlnená a taká že umožňuje jednoduché ošetrovanie. Bohatá vlnitá alebo vlnovitá srsť sa má prísne trestať. Používanie elektrických strojčekov na úpravu srsti na chrbte je nežiaduce. Trimovanie, ktoré zvýrazňuje prirodzené línie psa sa má robiť tak, aby výsledok bol čo najprirodzenejší.

Farba:
Čierna:
jednofarebná čierna vrátane čiernej s trieslovými znakmi. Čierna má byť ako smola, hnedý alebo pečeňový nádych je nežiaduci. Trocha bielej na hrudi alebo krku je povolené, biela na iných miestach sa má diskvalifikovať.

Iná jednofarebná okrem čiernej (ASCOB):
sú to variácie od svetlokrémovej po najtmavšiu červenú, vrátane hnedej a hnedej s pálením. Farba má mať jednotný odtieň, ale svetlejšie zástavy sú povolené. Biela na hrudi alebo krku je povolená, na iných miestach sa diskvalifikuje.

Viacfarebná:
dve alebo viac jasných, dobre od seba odlíšených farieb, jedna z nich musí byt biela: čierno-biela, červeno-biela (červená môže byť od svetlokrémovej po najtmavšiu červenú), hnedo-biela a strakatá (beloš), vrátane všetkých kombinácií s trieslovými znakmi. Je žiaduce, aby sa trieslové znaky (pálenie) nachádzali na tých istých miestach ako pri čiernych a ostatných jednofarebných. Beloši sú zaradení medzi viacfarebných a môžu mať hociktorú kresbu. 90% a viac niektorej základnej farby vedie k diskvalifikácii.

Trieslové znaky (pálenie):
Farba triesla je od najsvetlejšej krémovej po najtmavšiu červenú a obmedzuje sa na 10% alebo menej základnej farby kokra. Trieslové znaky presahujúce 10% sa majú diskvalifikovať. Trieslové znaky na čiernych a ostatných jednofarebných sa majú vyskytovať na týchto miestach:

• výrazné trieslové znaky nad obidvoma očami,
• po stranách papule a na lícach,
• na spodnej strane uší,
• na všetkých labkách alebo končatinách,
• pod chvostom,
• na hrudi dobrovoľné, ich výskyt alebo chýbanie sa nemá trestať.

Trieslové znaky, ktoré nie sú jasne viditeľné alebo sú skoro neviditeľné sa majú trestať. Trieslová na papuli, ktorá siaha tak ďaleko nahor, že sa spája, sa má tiež trestať. Chýbanie niektorého trieslového znaku pri čiernych alebo iných jednofarebných, na niektorom zo špecifických miest, ak je pes inak pálený, sa má diskvalifikovať.

Pohyb:
Musí mať pohyb typický pre poľovného psa. Predpokladom dobrého pohybu je vyváženosť predných a zadných končatín. Mocný záber zadných končatín, v oblasti pliec a predku je stavaný tak, aby mohol bez obmedzenia vykračovat vpred a vyvážit tak záber zozadu. Pohyb je koordinovaný, energický, bez námahy. Je priestranný, prílišná živosť sa nemá zamienať s korektným pohybom.

Temperament:
Vyrovnaný, bez známok bojazlivosti.

Diskvalifikačné chyby:
Farba a znaky: vymenované farby a znaky sú jediné prípustné. Všetky ostatné farby a kombinácie farieb sa diskvalifikujú.
Čierna: biela inde ako na hrudi a krku.
Ostatné jednofarebné: biele odznaky inde ako na hrudi a krku.
Viacfarební: 90% a viac základnej farby.
Trieslové znaky: viac ako 10%.
Chýbanie trieslového znaku pri čiernych a jednofarebných psoch na niektorom so špecifických miest, ak inak ide o psa so znakmi.
Veľkosť: psy nad 39,37 cm, sučky nad 36,83 cm.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

© 2011 Louisiana Catahoula Leopard Dog Suffusion theme by Sayontan Sinha