História

Na pôvod vzniku tohto plemena sa názory rozchádzajú. Dnes nikto nevie s určitosťou povedať, kde sa nachádza pôvod plemena. Všetky predstavy o pôvode plemena vychádzajú z archeologických faktov, ale hlavne z dobových zápisov, a čiastočne aj z legiend.

Predstavujeme Vám jednu z najčastešie uvádzaných teórii:

Pôvod CATAHOULA psov sa datuje do obdobia s pred vyše 400 rokov. Toto obdobie sa vyznačovalo španielským skúmaním Nového sveta, a špeciálne Gulf Coast – južných oblastí Východného pobrežia USA.

Dobyvateľ Hernando De Soto skúmal oblasť okolo dnešnej Louisiany v roku 1541. Okrem mnohých vojakov a zásob, priniesol so sebou aj psov, ktorí boli označovaní ako “španielski vojnoví psi”. Skúmaním dobových prameňov sa ukazuje, že to mohli byť : Alano MASTIFF a CHRT.


Tieto psy sa používali pri lovení zvere, strážení táborov ale aj v súbojoch s domorodcami. Pri týchto stretoch boli niektoré zo psov zranené, a ponechané svojmu osudu. Neskôr, pri jednom z konfliktov bol usmrtený a zahrabaný pred indiánmi aj Hernando De Soto. Zvyšok mužstva sa vrátil do Španielska zanechajúc indiánom aj psov.

Historici predpokladajú, že tieto psy boli krížené s červeným vlkom – pôvodným druhom tejto oblasti. Asi takto sa ukončila prvá etapa vzniku plemena.

 

Pôvodným obyvateľom Ameriky takto získané domestikované psy sa stali dobrými pomocníkmi pri lovení vysokej zvere v močarinách Louisiany.

 

Asi o storočie neskôr Francúzski osadníci prišli do Louisiany aj s vlastnými psami teraz známymi ako BEAUCERON. Plemeno Beauceron sa datuje do obdobia okolo roku 1500 a používalo sa na lov diviakov. Počas expedícií pozdĺž ústia Mississippi stretli so zvláštne vyzerajúcimi psami – “vlčími psami” so svetlými očami. Prekvapila ich inteligencia a loajalita.

Taktiež si všimli ich vysoko vyvinutý lovecký inštinkt a schopnosť pracovať. Prišli na to, že tieto psy, tak ako aj vlk, majú schopnosť úspešne loviť zver aj v močiaroch. Ich výnimočnosť spočívala vo vysoko citlivom čuchu a ich “sieťovitých” nohách ( malými blanami medzi prstami, avšak nie tak vyvinutými ako u Novofoundlandského psa). Takéto psy by sa im veľmi hodili nie len na lov, ale aj na zaháňanie stád od močaristých oblastí. Francúzi v snahe vytvoriť ešte lepšieho lovca, pastiera a ochrancu, skrížili svojho Beaucerona s týmito krížencami. Catahoula je pes, ktorý je výsledok týchto krížení.

Preto CATAHOULA je
mohutný pes po MASTIFovi
mrštný a rýchly po CHRTovi
nebojácny a sebavedomý po BEAUCERONovi.

© 2011 Louisiana Catahoula Leopard Dog Suffusion theme by Sayontan Sinha