4 až 6 týždňov

ŠTVRTÝ AŽ ŠIESTY TÝŽDEŇ ŽIVOTA

CHOVATEĽ :

V tomto veku šteňa potrebuje viacej ľudského kontaktu. Keď mu dávate potravu, keď sa s ním hráte, … je dobré s ním veľa hovoriť. Tým začínate so základnou výučbou návykov.

Niekoľko praktických rád na naučenie základných povelov :

Povel ” KU MNE “
Tento povel sa dá jednoducho naučiť pomocou závislosti na potrave. Umiestnite misku s potravou pred nich a keď sa pohnú k nej oslovím ich “KU MNE”. Keď šteňa príde k miske, okrem odmeny (miska s potravou) je dobré ho rečou pochváliť aj odmeniť pohladkaním. Neskôr môžete po chvíli zobrať misku, podísť krok-dva a zopakovať cvik. Vždy tam musí byť ľudská reč a hlavne pochvala! Časom môžete závislosť na miske odbúrať. Nebojte sa, pes si spomenie, čo má robiť pri príkaze “KU MNE”. Celý tréning by nemal presiahnuť 5 – 10 minút, aby sa nezunoval. Predsa hra s ostatnými šteňatami je zaujímavejšia. Vaša trpezlivosť bude odmenená neskôr.

Povel ” SADNI”
Ďalší zo základných povelov je “SADNI”. Tu už musíte rukou pomôcť šteňaťu vo výkone povelu. Stačí ho jemne potlačiť na zadočku, či zatlačiť na stehnách. Automaticky si sadne. Opakovanie je matka múdrosti, nie len pre psa, ale aj pre chovateľa : hovoríme na psa, chválime ho ak sa mu niečo podarí urobiť, a nemusí to byť predpisový cvik. Aj intonácia hlasu je pre zviera signálom spokojnosti pána.

Povel “ĽAHNI”
Ďalší zo základných povelov je “ĽAHNI”. Tu tiež musíte pomôcť šteňaťu vo výkone príkazu. Z polohy „SADNI“ jemným tlakom na lopatky, poprípade posunutím predných labiek, stlačíme šteňa k zemi. A pochválime. Aj pohladkáme. Po uvoľnení tlaku na lopatkách sa môže opäť zdvihnúť. Nevadí, cvik zopakujeme.

Pri všetkých týchto cvikoch a aj do neskoršieho obdobia musíme mať na zreteli, že je to „bábo“ a chce sa hrať a šantiť. Preto tréning cvikov musí byť krátky a dostatočne prerušovaný hrami.

Nezabudajme ani na monitorovanie prírastkov na váhe, zdravia ale aj správania sa jednotlivých jedincov. Všetky zistené informácie si zapisujme.

LEKÁR :

Na konci šiesteho týždňa šteňa čaká prvé očkovanie. Očkovaciu trojkombináciu proti parvoviróze, psinke a hepatitíde nechajme na lekára. Sú dve možnosti :
1. lekára si zavoláme domov
- výhody:

  • pre šteňa je to známe prostredie
  • nevzniká stres cestovaním
  • pred ambulanciou v čakárni je možné získať rôzne choroby aj keď tam nie je žiaden pes

- nevýhody :

  • časové možnosti a dostupnosť zverolekára
  • vyššia finančná náročnosť

2. lekára navštívime v ordinácii
- výhody :

  • lekár má k dispozícii všetky náčinia, náradia a liečivá

- nevýhody :

  • spomínaná čakáreň…v ambulancii aj keď sa dodržiava vysoká čistota a hygiena, nikdy to nie je na 100%
  • neznáme prostredie a strach z neho…..ako si šteňa prvý krát zafixuje návštevu v ambulancii, tak tam bude  “rado chodiť”

Tu je na mieste poznamenať, že pichnutou vakcináciou  šteňa nezískalo okamžitú ochranu. Tá sa vytvára počas následujúcich 14-tich dní. A ani tu sa to nekončí, prichádza preočkovanie …

POTRAVA :

Pes potrebuje kvalitnú stravu až do konca vývoja.


© 2011 Louisiana Catahoula Leopard Dog Suffusion theme by Sayontan Sinha