Agresivita

AGRESIVITA

Zo všetkých strán je počuť veľa rozporuplných názorov na temperament plemena CATAHOULA. Najviac informácií je priamo od chovateľov tohto plemena. Tvrdia, že je to útočný pes, nevhodný k deťom, zlý … . Nevenujem sa tomuto plemenu dlho, preto veľa poznámok a informácií sú skôr prevzaté z iných webstránok a doplnenými vlastnými skúsenosťami.

Výrok : “Catahoula je útočný pes”
Útočnosť voči cudzej osobe bez akéhokoľvek podnetu som si ešte nevšimol. Skôr je tam nedôverčivosť až ostražitosť. Štekanie alebo vyštekanie cudzinca je bežný prejav každého strážcu domu a je to skôr upozornenie, že sa niekto blíži. Inak povedané “zvoláva sa svorka”.
Keďže Catahoula je temperamentná a rýchla, vzniká pocit skutočného útoku.

Obvykle sa stretávame pri psoch s demonštráciou sily interpretovanou ako napadnutie. Toto napadnutie je ale vedené prevažne proti cudziemu samcovi, potencionálnemu agresorovi. Je to hlavne chránenie si vlastného teritória a svorky.

Samce Catahouly sú vodcovské typy a túto rolu vodcu a ochráncu sa vždy snažia zaujať. Toto však nie je útočná črta. Je to demonštrácia nadvlády nad iným samcom v hierarchii svorky a obrana teritória a “plemenných práv”. Inými slovami, každý sa pokúsi byť vodcom svorky a zaujať čo najvýhodnejšie postavenie. Ak máte možnosť pozorovať chovanie sa šteniat, zistíte, že aj pri hre je vždy jeden, ktorý má predpoklady na vodcovské postavenie. Vodcovstvo však zaväzuje svorku aj chrániť. Toto platí pre šteňatá aj dospelé psy. Takéto chovanie je kópia chovania sa vlkov a doklad genetického spojenia.

Keď sa na správanie Catahoul pozrieme z ľudského chovania, správame sa rovnako. Každý má rodinu, ktorú ľúbime a staráme sa o ňu. Snažíme sa jej dať to najlepšie. Avšak, ak niekto sa bude pokúšať ju narušiť, budeme ju brániť. Niekto viac, niekto menej. A pes robí to isté, nie je v tom žiaden rozdiel.

Niektorí chovatelia v snahe vykresliť Catahoulu emotívne čo najsilnejšie volia zlé prirovnania. Napríklad výrok : “Catahoula pracuje agresívne” navodzuje skôr dojem Catahoula je útočná. A počuvajúci pochopí, že je ťažko vychovateľná, a nie je dôveryhodná. Ak však poviete, že Catahoula pracuje dôrazne, počúvajúci nadobudne správny dojem, že pes berie svoju prácu vážne a dôsledne a môže byť dôveryhodný.

Niektorí chovatelia budú vykresľovať Catahoulu potencionálnym kupcom ako útočného iba preto, že majú dojem, že kupec nezvládne temperamentnosť a potrebu dennej záťaže psa. Že prostredie kam je predávaný, by nebolo vhodné, že noví majitelia nebudú mať dostatok času sa venovať psovi. A radšej vystrašia kupcu. Zle podaná informácia sa začne ďalej interpretovať ako fakt a vznikne fáma o neprispôsobilosti psa, o útočnosti …

Veľa plemien má nálepku útočný pes, bojový pes, zlomyselný pes, agresor … dokonca sú plemená, ktoré sú zakázané pre tieto vlastnosti v niektorých krajinách (napr. Americký Pitbull, Rottweiler, Argentínska Doga, Americký Staffordshire Terrier). Nemyslím si, že pes sa narodí ako agresor. Skôr tvrdím, že chovateľ a neskôr majiteľ zlou alebo nevhodnou výchovou urobí zo psa agresora. Možno tá výchova vyplýva z neznalosti, možno zo zámeru.

Každý pes do 1. roku života vstrebáva informácie z okolia ako sa chovať. V tomto období je hlavný vplyv na charakter psa a nesmie sa podceniť ( aj z dobrosrdečného pudlíka sa dá vychovať agresor ).

Preto tvrdím, že psa máme takého ako si ho vychováme.

Pri plemene CATAHOULA to platí na 100%. Je to jedno z najvšestranneších plemien psa, a tak sa dá naozaj vychovať na akúkoľvek činnosť. Od domáceho miláčika po bojového psa. Od ochrancu rodiny a majetku cez záchranára po nezávislého lovca. Preto nie je ďaleko deň, keď táto rasa zaujme trvalé miesto medzi nami obľúbenými rasami.

Dúfam, že týmto príspevkom podnietim záujem o toto nevšedné plemeno. Zároveň sa ospravedlňujem tým, ktorých sa tento text dotkol.

© 2011 Louisiana Catahoula Leopard Dog Suffusion theme by Sayontan Sinha